ČEROZ group

Čeroz group

Grupa ČEROZ skupia największe spółki handlowe i znaczące firmy hodowlane środkowej Europy. Jest to dziś jeden z najważniejszych podmiotów w obszarze sprzedaży, dystrybucji i uprawy owoców i warzyw w Europie Środkowej i Wschodniej oraz znaczący partner logistyczny wielu sieci ponadnarodowych.


Skupina ČEROZ zajmuje się wyłącznie magazynowaniem, sprzedażą i dystrybucją świeżych owoców i warzyw.


Čeroz group - mapa